LIIKENNEHERÄTYS —
KOHTI HIILINEUTRAALIA LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄ

Liikenneherätys pohtii, mitä juuri meidän pitäisi tehdä hiilineutraalin liikennejärjestelmän eteen – mitä konkreettista voisimme perheessäni, naapurustossani, työpaikallamme ja yhteisössänii tehdä? Miten voimme vähentää liikennetarvetta; ottaa käyttöön kestävämpiä käyttövoimia ja teknologioita ja jakaa resurssejamme tehokkaasti; entä miten voimme liikkua enemmän jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä?

Toimenpiteillä on kaksi johtavaa periaatetta: 1) alhaalta ylös tapahtuva muutos, eli miten asioita voidaan edistää muutenkin kuin poliittisten päätösten avulla ja 2) regulation free -malli, eli mitään hyvää ideaa ei ole tyrmätty sillä perusteella että se on laitonta tai muuten tavatonta. Toimenpiteet muodostavat työkalupakin kohti hiilineutraalia liikennejärjestelmää!

Toimenpiteet muodostettiin työpajassa Väylät & Liikenne -päivillä syyskuussa 2016.

Lisätietoja: Jouni Wallander, jouni.wallander@innosto.fi

Perheeni

1

Autoista vapaata kaupunkitilaa

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Autosta luopumalla säästää rahaa, stressiä ja kaupunkitilaa. Samalla voi opettaa lapsille, ettei liikkumiseen aina tarvita autoa. Tämän toteutuminen vaatii sen, että asuu paikassa, missä vaihtoehtoisten kulkumuotojen käyttö on arjessa mahdollista.

2

Vähemmän yksityisautoilua jälkipolville

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Haluan näyttää lapsilleni esimerkkiä ja kasvattaa heitä kestävämpiin elintapoihin vähentämällä autoilua. Kävely, pyöräily ja joukkoliikenteessä matkustaminen on rentouttavampaa kuin yksityisautoilu ja parhaimmillaan autottoman arjen vaikutukset kumuloituvat jälkipolvien käyttäytymisen myötä.

3

Lisää perheen sisäisiä kimppakyytejä

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Suunnittelemalla perheen liikkumista paremmin voidaan yhdistellä useampia matkoja ja pärjätä ilman toista autoa. Se vaatii oikeaa asennetta ja aikatauluttamista, mutta vähentää päästöjä ja säästää rahaa perheen muihin kuluihin.

4

Asuinpaikan merkitys

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Asuinpaikan valinnalla on suuri merkitys siihen, että voi luopua autosta ja hyödyntää muita liikkumistapoja. Perhe kyllä oppii käyttämään julkista liikennettä, ja eipähän tarvitse kuskata ketään.

5

Etätöillä lisää aikaa perheelle

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Etätöitä tekemällä jää enemmän aikaa perheelle. Liikkumisen tarve vähenee ja henkinen hyvinvointi paranee, kun ei tarvitse matkustaa ruuhkissa töihin. Tämä onnistuu, jos työnantaja joustaa ja tarjoaa toimivat etätyövälineet.

6

Yhdellä autolla vähemmän ajoneuvoliikennettä

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Toisen auton vähäinen käyttö luo turhia kuluja, joten siitä luopuminen on mahdollista, jos vaan on valmis tinkimään omasta mukavuudesta ja luomaan uusia toimintamalleja arkeen.

Naapurustoni

1

Ruokaostosten tilaaminen naapurilta

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Naapurilta toiselle tehtävä kauppakassitilaus olisi yksi tapa jakaa resursseja, ja näin voisi vähentää ylimääräistä liikkumista ja helpottaa omaa arkea. Tämän voisi toteuttaa helppokäyttöisen teknisen alustan avulla.

2

Sujuvaa perhearkea ilman autoa

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Voin näyttää, että perheenäitikin pärjää ja arki sujuu ilman että autoilee päivittäin. Oman esimerkin kautta muutkin toivottavasti näkevät, että se on mahdollista eikä tarvitse tyytyä totunnaiseen. Jos palveluihin ja harrastuksiin on kohtuulliset etäisyydet, pyörä ja joukkoliikennevälineet ovat hyvä korvaaja autolle.

3

Sosiaalisia palveluita naapureilta

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Naapurustosta voisi löytyä apua esimerkiksi lasten kyydittämiseen tai omaiset voisivat hankkia palvelua vanhukselle lähellä asuvalta naapurilta. Tällaisen järjestelyn mahdollistaminen vaatisi luotettavan alustan, jossa olisi myös mahdollista arvioida tarjolla olevia palveluita.

4

Oma auto myös naapureiden käyttöön

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Yhteiskäyttöauton lisäksi voisin hyvin jakaa myös oman autoni käyttöä naapuruston kesken, silloin kun en itse sitä tarvitse. Se lisäisi yhteisöllisyyttä ja säästäisi sekä ympäristöä että tilaa.

5

Kattavampia palveluita joukkoliikenteeseen

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Maassa, jossa ei ole merkittävää henkilöautoteollisuutta, kannattaisi ehdottomasti keskittyä joukkoliikenteen suosion ja kannattavuuden parantamiseen. Yksin ajaminen on sosiaalisesti ja työn kannalta hukattua aikaa, ja tehokkaamman joukkoliikenteen avulla palvelujen saatavuus ja tilankäyttö paranisi ja hiilidioksidipäästöt laskisivat. Isot joukkoliikennetoimijat voisivat kehittää palvelujaan niin, että matkalippu sisältäisi siirtymän myös kotiovelta asemalle.

6

Kestävämpää liikkumista pienillä ratkaisuilla

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Voin itse aktiivisesti ottaa selvää ja ajaa ratkaisuja, jotka lisäävät kestävää liikkumista. Pienillä stepeillä matkan alussa ja lopussa on merkittävä vaikutus siihen, millaisia liikkumisvalintoja teemme. Esimerkiksi usean asuntoyhtiön yhteisesti tekemät pyöräpysäköintiin tehdyt paremmat ratkaisut voisivat lisätä pyöräilyn suosiota. Vaaditaan tietoa, tukea ja oikeaa asennetta, jotta kehitystä tapahtuu.

Työpaikkani

1

Tietotyötä voi tehdä paikasta riippumatta

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Voin muuttaa omia asenteitani ja siirtyä työhuoneesta paikasta riippumattomaan työskentelyyn, sillä hyvään työntekoon tarvitaan vain pää, tietokone ja puhelin. Kun työntekoon ei tarvitse erillisiä huoneita, matkustustarve vähenee ja yritys tarvitsee vähemmän toimitilaneliöitä. Näin säästetään resursseja ja ympäristöä.

2

Kannustusta kimppakyyteihin ja joukkoliikenteeseen

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Jos työpaikalla ajoneuvojen pysäköinti muutettaisiin maksulliseksi ja samalla tuettaisiin muita matkustusmuotoja, voisi joukkoliikenteen käyttäminen, kimppakyydit, kävely ja pyöräily lisääntyä.

3

Päästökiintiöt työmatkoille

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Videoneuvottelujen ja skypepuheluiden ansiosta ei jokaiseen palaveriin tarvitse matkustaa ja työmatkoihin kulutetun ajan voi käyttää työn tekemiseen. Työmatkojen hiilikiintiö voisi olla keino vähentää matkustamista. Tämä vaatisi työpaikalle yhteisen järjestelmän, johon syötetään kulkumuoto sekä kilometrit. Jos hiilikiintiö täyttyy, matkustamiselle täytyy antaa perustellut syyt.

4

Kotitoimisto vähentää työmatkaliikennettä

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Kun työn tekeminen ei vaadi tiettyä paikkaa, ei tarvitse joka aamu lähteä kotoa. Näin voin omalta osaltani vähentää liikennettä ja työmatkoista aiheutuvia ruuhkia.

5

Työnantajat asennejohtajiksi edistämään etätyötä ja kestävämpää työmatkailua

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Liikenne ja liikkuminen nähdään usein työnantajien vaikutuskentän ulkopuolisena, vaikka työpaikkojen rooli kestävän liikkumisen edistäjänä on merkittävä. Yritysjohdon tulisi hankkia lisää tietoa kestävän työmatkaliikenteen mahdollistamisesta sekä valmistautua etätyön kasvavaan suosioon. Samalla voidaan vaikuttaa positiivisesti myös työhyvinvointiin ja sairauspoissaolojen määrään.

6

Autot tehokkaampaan käyttöön kimppakyytisovelluksella

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Jos kimppakyydeille olisi olemassa järkevä tekninen sovellus, kyytien yhdistely olisi helpompi järjestää. Näin autot saataisiin tehokkaammin käyttöön ja kuljettajalla olisi mahdollisuus tienata ottamalla kaveri kyytiin. Yhteisöllisyys kasvaisi ja yhä harvemmalla ihmisellä olisi tarvetta hankkia omaa autoa.

7

Suihkutilat työmatkapyöräilijöille

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Yksi keino vaikuttaa pyöräilymyönteisyyteen hyvin käytännönläheisesti, on hankkia työntekijöille pyörät sekä tarjota suihkumahdollisuus työpaikalla. Suihkutilojen rakentaminen esimerkiksi yhteistyössä viereisten yritysten kanssa olisi suhteellisen edullinen investointi, joka voisi lisätä työmatkapyöräilijöiden määrää.

8

Nettiyhteydellä kokoukseen

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Voin ottaa vastuun omasta hiilijalanjäljestäni niin, että valitsen yhä useammin videoneuvottelun sen sijaan, että matkustaisin aina paikan päälle. Voin innostaa myös muita muutokseen levittämällä tietoa kestävämpien matkustusmuotojen hyödyistä. Työpaikassani ei lähtökohtaisesti saa tehdä työmatkoja henkilöautolla.

9

Työntekijälle vapautta valita helpoiten saavutettava toimipaikka

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Jos yrityksellä on useita toimipaikkoja, työntekijä voisi yrityksen sisällä valita työpisteen itselleen sopivimmasta paikasta. Näin voisi paremmin valita itselleen sopivimman tavan kulkea työmatkat. Lyhempi työmatka voisi lisätä myös työn tuottavuutta.

10

Yhteiskäyttöauto työpaikalle

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Antamalla osan parkkipaikoista pyöräilijöiden käyttöön ja hankkimalla työpaikalle yhteiskäyttöautoja voidaan vähentää ruuhkia ja päästöjä.

Yhteisöni

1

Yhteisöllistä työmatkailua resursseja jakamalla

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Sopimalla muiden pendelöijien kanssa kimppakyydin asemalle tutustun ihmisiin, säästän pysäköintikuluissa eikä minun tarvitse joka aamu itse skrapata auton ikkunoita. Kun useampi toimii näin, kaupunkiautoilu ja päästöt vähenevät ja asemanseudun tila voidaan käyttää parkkipaikkojen sijaan hyödyllisemmin. Tällainen järjestely vaatii aikataulussa pysyvät ihmiset sekä yhteisen ryhmän missä kyydeistä sovitaan.

2

Yhteinen auto vähentäisi autojen määrää

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Jos asuinalueella tai muulla lähialueen sisällä toimivalla yhteisöllä olisi yhteiskäyttöön tarkoitettu auto, ei jokainen tarvitsisi omaa autoa ja parkkipaikkaa. Tila vapautuisi autoilta muuhun käyttöön ja toisi säästöjä yhteisön jäsenille.

3

Yhteisöllisellä logistiikkasuunnittelulla helpommin harrastuksiin

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Jos esimerkiksi urheiluseurojen tavaralogistiikkaa kehitettäisiin yhteisöllisemmäksi, ei varusteiden tarvitsisi kulkea koko ajan mukana ja ilman isoa varustekassia nuorten olisi helpompi mennä harrastuksiin julkisilla. Järjestely kaipaisi uusia palvelumalleja ja talkoohenkeä, mutta tällöin nuori ei välttämättä tarvitsisi omaa mopoautoa tai vanhempien kyytejä harrastuksiin.

4

Yhteisiä kyytejä kaveriporukassa

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Omalla esimerkillä voi kaveriporukassa vaikuttaa siihen, miten liikutaan kun lähdetään yhdessä jonnekin. Kyytejä jakamalla ja julkista liikennettä hyödyntämällä voidaan pienentää hiilijalanjälkeä ja vaikuttaa ympäristöön positiivisesti.

5

Taloyhtiön kustannukset tarkasteluun

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Taloyhtiön kustannuksia kannattaisi tuoda paremmin näkyväksi ja kustannukset voisi selkeämmin jakaa asukkaiden kesken tavalla, joka hyödyntäisi niitä jotka pyrkivät säästämään energiaa ja resursseja. Piilosubventioiden poistaminen esimerkiksi pysäköintipaikkojen osalta nostaisi pysäköintimaksuja ja voisi olla keino vähentää autoja.

6

Kustannussäästöjä kimppakyydeillä

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Pienet yhteisöt voisivat liittoutua keskenään ja hyödyntää esimerkiksi kimppakyytejä. Samalla tapaisi uusia ihmisiä, säästäisi kustannuksia ja turha liikenne vähenisi. Tämä kenties kaipaisi kannusteita yhteiskunnalta?

7

Liikuntamahdollisuuksia lähemmäs

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Ihmisiä pitäisi kannustaa käyttämään enemmän lähialueiden liikuntakeskuksia. Jos harrastukset löytyvät läheltä, joutuisi lapsia kuljettamaan vähemmän. Jotta harrastusmahdollisuuksia voidaan lisätä ihmisten lähelle, tarvitaan tietoa käyttäjien liikkumistarpeista. Jonkinlainen kannustinjärjestelmäkin voisi toimia idean edistämisessä.

8

Kutsutakseilla nuoret urheilemaan

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Oikealla asennekasvatuksella nuoriso oppii julkisen liikenteen käyttöön ja kuljetustarve vähenee. Kannattaa tuoda myös esille, mitä auton käyttö maksaa. Junnu-urheiluun kuljettava kutsutaksipalvelu ja mahdollinen yhteiskunnan kompensaatio voisi olla vaihtoehto oman auton käytölle.

9

Kyytirinkipalvelut helpoksi sovellukseksi

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Helpot ja kannustavat kyytirinkipalvelut helpottaisivat arjen ajankäyttöä, kun esimerkiksi harrastekyydit saisi tehokkaammin jaettua. Tämä vaatisi sopivan applikaation sekä luottamusta ja yhteisöllistä henkeä kyytiringin jäseniltä.

10

Kauppakassit kimppaan

7.9.2016
Väylät ja liikenne

Yhteisö voisi hyödyntää kimpassa 'kauppakassi kotiin'-tyylistä kaupallista palvelua, jolloin arjessa säästyisi aikaa ja vaivaa ja liikennettä syntyisi vähemmän, kun jokainen ei tekisi omaa kauppareissua.